Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) olarak insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik İzleme, Savunuculuk ve Destek odaklı faaliyetlerimize 2010 yılında İstanbul’da başladık. 

Çalışmalarımızda; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, ırk, etnik köken, inanç veya dine dayalı ayrımcılık, insan hakları savunucularının güçlendirilmesi konularına odaklanıyoruz. 

İnsan hak ve özgürlükleri temelli çalışmalarımızı; ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunarak ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürmeyi hedefliyoruz.

 İlkelerimiz

 1. Irk, etnik köken, dil, din, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığın reddedilmesi,
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulması,
 3. Demokratik hukuk devleti normlarının savunulması,
 4. Her türlü şiddetin reddedilmesi, barışın savunulması,
 5. Bütün insanların dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal hak ve özgürlüklere sahip olduklarının kabul edilmesi,
 6. Örgütlü toplumun ve demokratik siyasal katılımın savunulması,
 7. Dernek faaliyetlerinde özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel bilgilerin gizliliğine uygun hareket edilmesi,
 8. Devletlerden, hükümetlerden, siyasal partilerden ve sermaye gruplarından bağımsız kalınması,
 9. Çalışmaların şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi
Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

 • 1. ana sayfaya git.
 • 2. kütüphaneye git.
 • 3. iletişime git.
 • 4. proje hakkında.
 • 5. danışma kurulu.
 • 6. proje paydaşları.
 • 7. duyurular.
 • 8. etkinlikler.
 • 9. basında biz.