#AdaleteErişimHaktır

Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesinin temel amacı; baroların, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve avukatların uzun vadede dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar ve imtiyazlı grupların dışında kalan herkes) adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik alanda yaşadığı problemlere çözüm üretme konusunda işbirliklerini arttırmaktır.

Adalete Erişim
#AdaleteErişimHaktır
Faster ConsultantFaster ConsultantFaster ConsultantFaster Consultant

Duyurular

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Bellini v. İtalya
Duyuru

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Bellini v. İtalya

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezavantajlı grupların taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları ve ilgili diğer kaynakların Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin 51/2018 sayılı başvuruya ilişkin kararı alana katkı sağlayacağı umuduyla Türkçe'ye çevrilmiştir.  Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin 51/2018 sayılı başvuruya ilişkin kararı engelli bir kişinin annesine sosyal güvenlik sağlanamamasıyla ilgilidir. Başvuranın herhangi bir engelliliği olmamasına rağmen Komite, aile bakıcılarının önemini ve devletin ailelere yardım etme yükümlülüğünü vurgulayarak davayı kabul edilebilir bulmuştur. Komite ayrıca 5. maddenin “dernek ayrımcılığını” kapsadığını belirtmiştir. Karara linkten ulaşabilirsiniz

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Krikkerik v. Rusya
Duyuru

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Krikkerik v. Rusya

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezavantajlı grupların taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları ve ilgili diğer kaynakların Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır.   Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 2992/2017 sayılı başvuruya ilişkin kararı alana katkı sağlayacağı umuduyla Türkçe'ye çevrilmiştir.  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 2992/2017 sayılı başvuruya ilişkin kararda Komite bir onur etkinliği sırasında karşıt göstericilerin başvurana yönelik şiddetli saldırılarına değinmiştir. Yetkililerin tehditlerin farkında olmalarına rağmen başvurucunun güvenliğini garanti altına alacak tedbirleri almadıklarını ve etkili bir soruşturma yürütmedikleri tespit edilmiştir. Komite'ye göre bu olayın nefret suçu olarak sınıflandırılmaması, LGBT bireyleri ayrımcılıktan koruyacak açık bir yasal dayanağın bulunmamasından kaynaklanıyor.

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Taylor v. Yeni Zelanda
Duyuru

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Taylor v. Yeni Zelanda

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezavantajlı grupların taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları ve ilgili diğer kaynakların Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 3666/2019 sayılı başvuruya ilişkin kararı alana katkı sağlayacağı umuduyla Türkçe'ye çevrilmiştir.  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 3666/2019 sayılı başvuruyla ilgili olarak  mahkumların cezai mahkumiyetleri nedeniyle otomatik olarak haklarından mahrum bırakılması konusuna odaklanan Taylor v. Yeni Zelanda kararında başvuranların oy kullanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş ve haklardan mahrum bırakmanın ek ve ayrı bir ceza olduğunu ve suçun niteliği ile haklardan mahrum bırakma eylemi arasında makul bir bağlantı bulunmadığını belirtmiştir. Kararın çevirisine linkten ulaşabilirsiniz.

ERİŞİLEBİLİR ADALET HAKTIR
Sivil Toplum Örgütleri
Barolar
Akademi
Sivil Toplum Örgütleri

Barolar

Akademi

#AdaleteErişim #ErişilebilirAdalet

Başvuru Formu

Videolar

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

 • 1. ana sayfaya git.
 • 2. kütüphaneye git.
 • 3. iletişime git.
 • 4. proje hakkında.
 • 5. danışma kurulu.
 • 6. proje paydaşları.
 • 7. duyurular.
 • 8. etkinlikler.
 • 9. basında biz.