#AdaleteErişimHaktır

Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesinin temel amacı; baroların, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve avukatların uzun vadede dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar ve imtiyazlı grupların dışında kalan herkes) adalete erişiminin güçlendirilmesine yönelik alanda yaşadığı problemlere çözüm üretme konusunda işbirliklerini arttırmaktır.

Adalete Erişim
#AdaleteErişimHaktır
Faster ConsultantFaster ConsultantFaster ConsultantFaster Consultant

Duyurular

Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuk İzlem Merkezleri Hakkındaki Kararının Analizi Yayında!
Duyuru

Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuk İzlem Merkezleri Hakkındaki Kararının Analizi Yayında!

Av. Selmin Cansu Demir tarafından kaleme alınan bu çalışma, her ne kadar tavsiye ile sonuçlanan tek bir KDK kararının incelenmesinden ibaret olsa da raporda ayrıntılı açıklanan standartlar ışığında, KDK’nin araştırma, değerlendirme ve karar süreçlerine odaklanarak; kurumun dezavantajlı grupların adalete erişimine etkisini ve çocuklarla ilgili kamu politikası oluşturulmasına katkı sunabilecek önemli bir fırsatı nasıl kullandığını göstermeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Kitabı Yayında!
Duyuru

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Kitabı Yayında!

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen STÖ’lerin dezavantajlı grupların adalete erişiminin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rollerinin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması için diğer paydaşlarla ilişki ve işbirliklerini arttırılması hedeflenmektedir. 22-23 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası Adalete Erişim Konferansı, farklı gruplar bakımından bariyerleri konuşmak, farklı ülkelerdeki deneyimleri adalete eşit erişim bağlamında tartışmak amacıyla düzenlenmiştir. Konferansta yapılan sunumlardan oluşturduğumuz bu yayının hem sivil toplumun çalışmaları için hem de akademik çalışmalar için kaynak olmasını umuyoruz.

ERİŞİLEBİLİR ADALET HAKTIR
Sivil Toplum Örgütleri
Barolar
Akademi
Sivil Toplum Örgütleri

Barolar

Akademi

#AdaleteErişim #ErişilebilirAdalet

Başvuru Formu

Videolar

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

  • 1. ana sayfaya git.
  • 2. kütüphaneye git.
  • 3. iletişime git.
  • 4. proje hakkında.
  • 5. danışma kurulu.
  • 6. proje paydaşları.
  • 7. duyurular.
  • 8. etkinlikler.
  • 9. basında biz.