Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Bildiri Çağrısı

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Bildiri Çağrısı

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı

Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

22-23 Ekim 2022

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finanse edilmekte olan “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve Atılım Üniversitesi ortaklığında Dezavantajlı Grupların[1] Adalete Erişimi temalı Uluslararası Adalete Erişim Konferansı düzenlenecektir.

Adalete erişim, uluslararası insan hakları hukukunda adil yargılanma hakkı yanında, ayrımcılık yasağı ve risk altındaki grupların güçlendirilmesi, hak arama özgürlüğünün desteklenmesi bağlamında yer almaktadır. Adalete erişim yalnızca adli yardım, adli müzaheret, fiziksel erişimden ibaret değildir. Adalete erişim dezavantajlı grupların bu hak ve hizmetlere eşit biçimde erişip erişemediğiyle de alakalıdır. Adalete erişim konusunda sınırlı sayıda akademik çalışma mevcuttur. Adalete erişimin hukuki çerçevesi ve pratikte nasıl uygulanacağı Türkiye’de yeterince tartışılmamıştır.

Türkiye’de dezavantajlı grupların adalete erişimi hakkındaki politikaları, mevzuatı ve pratik sorunları tartışmaya açmak, farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla akademisyenlerin, hukukçuların, yerel ve uluslararası kurumlardan konusunda uzman kişi ve aktivistlerin de davet edileceği konferansımıza bildiri gönderebilirsiniz.

 

Konferans konularının ana başlıkları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

olarak belirlenmiştir.

Konferansın sonunda oluşturulacak öneriler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Konferansa gönderilecek bildiriler başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde bulunmamalı ve daha önceden herhangi bir mecrada yayımlanmamış orijinal eserler olmalıdır. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildirinin en az iki hakem tarafından kabul edilmesi konferansa kabul için ön koşuldur.

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi için alanında yetkin akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturulmuştur. Gönderilen özetler, bilim kurulu üyelerine gönderilecek, bildiri sahiplerinin kimliği hakemler tarafından görülemeyecektir. Konferans sonrasında bildiri sahiplerinden yayına hazır hale getirdikleri tam metinlerini göndermeleri talep edilecek, gönderilen tam metinler arasından editörlerin kararıyla belirlenecek özgün metinlere konferans kitabında yer verilecektir.

Konferansın düzenleneceği yere ilişkin detaylar ve program ilerleyen günlerde açıklanacak olup, bilim kurulunun değerlendirmesi sonrası kabul edilen bildiri sahipleri için konferansa katılım ve konaklama ücretsiz olarak sağlanacaktır.

 

Konferans dili Türkçe ve İngilizce’dir, simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Sorularınız için info@esithaklar.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bilim Kurulu:

Doç. Dr. Ozan ERGÜL

Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK

Doç. Dr. Çiğdem SEVER

Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ

Dr. Kasım AKBAŞ

Dr. Ceren AKÇABAY

Dr. Neva ÖZTÜRK

Gökçeçiçek AYATA

Önemli Tarihler:

Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 1 Ağustos 2022

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 15 Ağustos 2022

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 26 Eylül 2022

 

Başvurular:

 

[1] ESHİD dezavantajlı gruplarla şunları kasteder:

Türkiye’de çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik veya politik sebeplerle şahsen, topluluk olarak veya bir grup olarak ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz bırakılan gruplar,

Dezavantajlı grup terimine hem kapsayıcı hem de gerçekçi şekilde Türkiye’de yaşanan çoklu ayrımcılıkları tanıyacak şekilde yaklaşır.

ESHİD dezavantajlı grupları; imtiyazlı olanların dışında kalan, ırksal, etnik, dil, din ve inanç grupları, kadınlar, çocuklar, engelliler, LGBTİ+’lar olarak tanımlar.

 

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

  • 1. ana sayfaya git.
  • 2. kütüphaneye git.
  • 3. iletişime git.
  • 4. proje hakkında.
  • 5. danışma kurulu.
  • 6. proje paydaşları.
  • 7. duyurular.
  • 8. etkinlikler.
  • 9. basında biz.