Ulusal ve Uluslararası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi

Ulusal ve Uluslararası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Mardin'de sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatlara yönelik “Ulusal ve Uluslarası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim projenin beş pilot ilinde (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mardin) hak temelli çalışmalar yürüten 30 sivil toplum örgütü temsilcisi ve avukatın katılımıyla ve Doç. Dr. Ulaş KARAN tarafından gerçekleşecektir.

Ulusal ve Uluslararası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi sivil toplum örgütlerinin dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar vb.) adalete erişiminin güçlenmesinde etkili savunuculuk yapabilmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim kapsamında insan haklarının korunmasında ulusal, bölgesel ve uluslararası mekanizmalar tanıtılarak bu mekanizmaların işlevleri ve önemleri ele alınacaktır. Savunuculuk faaliyetleri kapsamında bu mekanizmaların nasıl kullanılabilecekleri, görüş sunma, başvuru yapma gibi bazı özel usuller ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi paylaşımı yapılması ve böylece sivil toplum örgüt kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu mekanizmaların etkin şekilde kullanımının önündeki engeller ve çözüm önerileri de tartışmaya açılacaktır.

Başvuru ve katılımla ilgili detaylar:

“Ulusal ve Uluslarası Mekanizmaların Kullanımı” projenin beş pilot ilinde (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mardin) hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri temsilcileri ve tercihen mesleğinin ilk 5 yılında olan ve ilgili komisyonlarda (İnsan hakları merkezi/komisyonu, kadın hakları, çocuk hakları, LGBTİ+, mülteci/göçmen hakları, engelli hakları vb.) görev alan ve/veya sivil toplum örgütlerine destek sağlayan avukatları kapsamaktadır.
Atölyeye katılmak isteyenlerin 5 Aralık 2022 Pazartesi, saat 23:59’a kadar Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılım 30 kişi ile sınırlı olup, başvuruların beklenen sayıdan fazla olması durumunda belirtilen tercih kriterleri ve çalışma alanları göz önünde bulundurulacaktır.

Projemizin nihai hedefi olan dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması ve ayrımsız bir toplum için yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

 

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

  • 1. ana sayfaya git.
  • 2. kütüphaneye git.
  • 3. iletişime git.
  • 4. proje hakkında.
  • 5. danışma kurulu.
  • 6. proje paydaşları.
  • 7. duyurular.
  • 8. etkinlikler.
  • 9. basında biz.