KARAR YAZIM ATÖLYESİ

KARAR YAZIM ATÖLYESİ

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) işbirliğinde “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde avukat ve stajyer avukatlara yönelik “Karar Yazım Atölyesi” düzenleyecektir. Katılmak isteyen avukat ve stajyer avukatların 23 Haziran tarihine kadar Başvuru Formunu doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Karar Yazım Atölyesi, baroların ve avukatların, dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar vb.) adalete erişiminin güçlenmesi için etkili başvuru ve savunuculuk yapabilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hukuki bilginin olanakları, hukuki çıkarım, argümantasyon ve gerekçelendirme gibi konular ele alınarak örnek yargı kararları üzerinden hukuk metodolojisi sorunlarına değinilecektir. Hukuki nesnellik ve tarafsızlık bağlamında dezavantajlı grupların hukuk karşısındaki konumları yargı kararlarına atıfla örneklendirilerek ve ayrımcı olmayan bir dil kullanılarak örnek kararlar yazılacaktır. Dezavantajlı grupların adalete erişiminin önündeki engellerin çözümünde insan hakları avukatlarının yeri, sınırlılıklar ve çözüm için yeni yöntemler gibi konuların da tartışmaya açılacağı Atölye’nin moderasyonu Doç. Dr. Ertuğrul Uzun ve Dr. Ceren Akçabay tarafından yapılacaktır.

Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, baroların, insan hakları avukatlarının, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve ilgili kurumların dezavantajlı grupların adalete erişimde yaşadığı problemlere çözüm üretme konusunda işbirliklerini arttırmak üzere beş pilot ilde (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mardin) yürütülmektedir. İki yıl sürecek olan proje izleme ve raporlama, veri toplama çalıştayları, ulusal ve uluslararası mekanizmaların etkili kullanılmasına yönelik seminerler ve uluslararası konferansla devam edecektir.

Program aynı zamanda, hukuki destek vermek için avukatların alt hibe yoluyla uygun görülen STÖ’lerle eşleştirilerek, işbirliklerinin güçlenmesine de olanak sağlayacaktır. Başvuru ve katılımla ilgili detaylar:

Projemizin nihai hedefi olan dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması ve ayrımsız bir toplum için yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

  • 1. ana sayfaya git.
  • 2. kütüphaneye git.
  • 3. iletişime git.
  • 4. proje hakkında.
  • 5. danışma kurulu.
  • 6. proje paydaşları.
  • 7. duyurular.
  • 8. etkinlikler.
  • 9. basında biz.