Proje Hakkında

Dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması için STÖ’lerin diğer paydaşlarla ilişkilerinin, işbirliklerinin arttırılması.

Göz At
Proje Hakkında

İhtiyaç Analizi Toplantısı

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, aşağıda bulunan kişi ve kurumların işbirliğiyle 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Bolu’da “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” için bir ihtiyaç analizi toplantısı düzenleyecektir.

Göz At
İhtiyaç Analizi Toplantısı
Faster Consultant
Faster Consultant
Faster Consultant
Faster Consultant
ERİŞİLEBİLİR ADALET HAKTIR

ERİŞİLEBİLİR ADALET HAKTIR

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak, 2021 yılının ikinci çeyreği itibariyle "Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi" başlıklı projemizi başlatmış bulunuyoruz. Üç yıl sürecek proje dâhilinde Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve bu illerin çevresinde bulunan illerde, engelliler, mülteciler, kadınlar, lgbti+'lar, etnik ve dini azınlıkların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler planlıyoruz. Bu faaliyetler arasında yerel Barolar, farklı alanlarda çalışan STÖ'lar ve hak savunucularına yönelik kapasite geliştirme, farkındalık arttırma, alt hibe desteği gibi aktivitelerin yanı sıra, dava izleme, medya tarama raporları, ulusal konferans gibi daha geniş çaplı faaliyetler bulunmaktadır.

Sivil Toplum Örgütleri
Barolar
Akademi
Sivil Toplum Örgütleri

Farklı hak gruplarıyla proje illerinde çalışan tüm sivil toplum örgütleriyle proje faaliyetleri boyunca temasta olunacak, ilgili kurumların “Adalete Erişim” başlığı hakkında yaptıkları çalışmalar proje aracılığıyla, alt-hibe, kapasite geliştirme vb. faaliyetlerle desteklenecektir.

Barolar

Dezavantajlı grupların adalete erişiminin güçlendirilmesinde en önemli aktörlerden biri olan baroların sivil toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi ve dezavantajlı gruplara erişimlerinin kolaylaştırılması projenin hedeflerinden biridir. Bu hedef doğrultusunda yapılacak diyalog toplantılarına ve danışma kuruluna proje illerinin barolarının temsilcileri davet edilecektir.

Akademi

Dezavantajlı grupların adalete erişiminin güçlendirilmesinde bir diğer önemli aktör ilgili hak gruplarıyla çalışan akademisyenlerdir. Raporların hazırlanması, kaynakların düzenlemesi, diyalog ve deneyim paylaşımı hususunda toplantılarda kolaylaştırıcı rol üstlenmeleri ve danışma kurulu üyeliklerinde akademisyenlerin önemli bir rolü olacaktır.

#adalethaktır, #erişilebiliradalet

Başvuru Formu

Videolar

Haberler

Adalete Erişim Tweetliyor

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

  • 1. ana sayfaya git.
  • 2. kütüphaneye git.
  • 3. iletişime git.
  • 4. proje hakkında.
  • 5. danışma kurulu.
  • 6. proje paydaşları.
  • 7. duyurular.
  • 8. etkinlikler.
  • 9. basında biz.